Лещен и Ковачевица – две родопски села като от приказките